Työaikatyöryhmän työ.

Perjantai 6.11.2009 - Pääluottamusmies Jouni Neste

neste-jouni.jpgKuten lupasin kirjoittaa aiheesta niin tässä selontekoa missä mennään ja miksi sekä minne ollaan menossa.

Onko työaikamuoto 3/6 on pahin mahdollinen vaihtoehto?

On se. Pahin se on siksi että, työn rasittavuus nousee, työaikoja ei voi sovittaa TES:n mukaisiksi jos vaihtoehtona on jokin muu työaikamalli kuin TES sanoo. Lähtökohtaisesti nyt keskustelussa on ollut havuvaneritehtaalla käytössä oleva malli. Olen aina sanonut että se on vain väliaikainen ratkaisu koska, työntekijät häviävät selvää rahaa sen kautta. Tähän ratkaisuna on ollut nyt ns. pikku-a-päivät. Niiden toimivuus on kuitenkin hankalaa kun tarkastellaan TES:n perusmääräyksistä työaikaa ja tuotannon kannalta tarkasteltuna ratkaisu ei toimi myöskään.

Työehtosopimuksen mukaan 3/6 työaikamuodossa on viikon vapaapäivän oltava sunnuntai. Kuitenkin TES jättää mahdollisuuden paikalliselle sopimisille. Mutta jos sunnuntai otetaan käyttöön ei enää puhuta keskeytyvästä työaikamuodosta TES:n ja työaikalainsäädännön mukaan. Näin tarkasteltuna teki niin tai näin aina mennään vikaan. Eli sopimista tämä asia vaatii.

Kuitenkaan emme ole vielä pystyneet sopimaan mistään. Työnantajalla on selkeästi halu ottaa sununtaialoitus yövuoron osalta käyttöön. Perusteluna on ollut voimalaitosten höyrypiikkien välttäminen. Mutta minun mielestäni kyse on kuitenkin tuotannon määrästä, sen lisäämisestä. Työnantaja tavoittelee keskeytymätöntä käyntiä keskeytyvän kustannuksilla. Näissä on suuri kustannusero josta työnantaja yrittää väärin perustein mielestäni hyötyä. Meidän pitää pystyä sopimaan niin että jaksaminen otetaan huomioon muutenkin kuin puheissa. Pitää löytää kultainen keskitie mitä kulkea, se ei kuitenkaan tarkoita sitä että työntekijät ovat maksumiehinä.

Komprosmissin mahdollisuus on olemassa.

Mikäli emme voi sopia keskeytymättömästä työaikamuodosta olemme erinomaisen huonalla tiellä mitä tulee työhyvinvointiin ja jaksamiseen. On olemassa tutkittua taustatietoa eri työaiakamuotojen käyttäytymisestä vuorotyössä. Paras vaihtoehto on 3/7 lyhyt-kiertomalli jota, meillä tehtiin ennen kuin supistukset alkoivat. Huonoimmat vaihtoehdot ovat 3/6 tai 3/5 työaikamallit. Pääluottamusmiehenä ja työntekijänä minun tulee kunnioittaa TES:n ja lakien määräyksiä kuten myös työntekijöiden toiveita. Nyt kun valittavana on vain huonoja vaihtoehtoja. Ja halua niiden parantamiseen ei työnantajalla ole, on se vaikea yhtälö löytää komprosmisseja.

Esitykseni uudeksi työaikamalliksi lähti siitä että, mikäli 3/7 scheema ei ole vaihtoehto. Otetaan 3/6 scheema samalla kierrolla käyttöön kuin se on nyt mutta, lisätään siihen pikku-a:n sijaan sunnuntai aloitus yövuoron osalle. Näin saamme vuosityöajan täsmäämään. Tämä kuitenkin aiheuttaa 7 pv työputken, --> a a i i y y y - -  ja se ei ole mahdollista. Tähän esitin ratkaisuksi työajanlyhennysvapaan käyttöä ensimmäisen yövuoron osalta jolloin putki näyttäisi tältä
-->  a a i i - y y - -  tästä kierto jatkuisi niin kuin se nyt scheemoissa jatkuu. Työajanlyhennys maksetaan kuten ennenkin, niin se on kuin työpäivä palkan osalta.
Työntekijöiden kädenojennus on tuon työajanlyhennyksen käyttö. Vaikka vuotuinen työaika jää edelleen hieman määräysten alle sovimme sen käytöstä scheemassa.
Tälle esitykselle työnantaja on tehnyt vastaesityksiä jotka näette yt-pöytäkirjan liitteestä. Pyysin sen sinne nähtäväksi jotta pysytte kartalla mitä vaihtoehtoja työnantaja on esittänyt. Esitykset eivät ole mitenkään edes harkittavissa. Näette että tätä keskeytyvää scheemaa on erinomaisen vaikea toteuttaa siten että, se vähääkään muistuttaa 3/7 mallia. Tässä on TES:n neuvotteluosapuolilla vielä paljon tehtävää tulevaisuudessa.

Onko vaihtoehtoja?

On yksi jonka olen jo ajat sitten esittänyt mutta, toistin sen myös tämän päivän yt-kokouksessa. Sama scheema 3/6 malliin mutta ei sunnuntai aloitusta ja työajan lyhentymisen työnantaja korvaa nostamalla työajanlyhennyksen 11.1 % Tämä korvaa vuosityöajan menetykset.
Ei käy sanoo työnantaja mutta, ei esitä mitään oikeasti rakentavaa esitystä tilalle. Työnantaja odottaa että työntekijät itse maksavat jaksamisestaan ja työhyvinvoinnistaan. Mikä se semmoinen työnantaja on? Minä sanon että se on huono!

Toki ei tämä ratkaisuna ole kummoinen. Se ratkaisee rahakysymyksen mutta ei työhyvinvointi asioita. Siihen ei ratkaisua löydy 3/6 tai 3/5 työaikamuodoista. Tämä on laajasti tunnustettu tosi asia.

Miten neuvottelut etenevät?

16.11 jatketaan neuvotteluja. Uskon että tämä neuvottelu voi vielä mennä rumaksi, sen verran vastakkaiset näkemykset on meillä ja työnantajalla. Mutta uskon, kun on kyse erittäin tärkeästä asiasta että. Meillä neuvotteluvoima riittää vaikka työtilanne on huono. Toivotaan vain että näin pitkälle ei tarvitse mennä. Toivon totisesti että työnantaja konsernin johtoa myöten ymmärtää että haemme ratkaisua myös tulevaisuuteen. Ei vain nyt tilanteelle jossa ei ole työtä ja lomautukset ovat käynnissä. Kyseessä on mielestäni linjaratkaisut jotka viitoittavat myös työaikamallien käyttöä tulevaisuudessa Suolahden tehtailla. Siksi asia on mielestäni tärkeämpi nyt kuin silloin kun keskutelimme 3/7 scheeman kierron vaihtoehdoista.

Muut työaikamuodot ovat jääneet tämän 3/6 keskustelun jalkoihin. 3/5 scheemaa jos on mahdollista on vielä vaikeampi soveltaa kuin 3/6. Tähän ei jaksamisperusteisia ratkaisuja ole olemassa oikeastaan muita kuin että, yövuoron osalta 5 yö tehdään työajanlyhennyksenä. Tämä työnantaja on oikeastaan jo tyrmännyt. Palataan muihin työaikamuotoihin sitten kun olemme saaneet ratkaistua havutehtaan työajan.

Tässä tilannekatsausta ja omat mielipiteeni neuvotteluista. Kysykää asiaa myös omilta osastojenne luottamusmiehiltä he ovat tilanteen tasalla. Jos saamme aikaiseksi ratkaisun, kysyn tietysti ensi heidän mielipidettään ennen kuin hyväksyn mitään vaihtoehtoa.

Palataan taas blogin merkeissä asiaan kun seuraava neuvottelu on takanapäin.

t: pääluottamusmies.

4 kommenttia . Avainsanat: Työaika, tes, työaikalaki

Työaikatyöryhmä ja tavoitteet vuodelle 2010

Keskiviikko 28.10.2009 - Pääluottamusmies Jouni Neste

neste-jouni.jpgTyöaikatyöryhmän työ on käynnistynyt uudelleen, tavoitteet ovat ennallaan. Jaksaminen työssä ja työn ulkopuolella ovat teemoina tuttuja ja haasteellisia.

Työryhmässä ovat mukana allekirjoittaneen lisäksi työsuojeluvaltuutettu Väisänen, työterveyshoitaja Sakki, henkilöstöpäällikkö Pynnönen, työsuojelupäällikkö Hakala, toimihenkilöiden luottamusmies Kajakulma, tehtaiden tuotantopäälliköt Hämäläinen ja Österberg.

Tavoitteena kultainen keskitie, realismia vai utopiaa?

Tavoitteena on siis löytää työaikamalleista apua jaksamiseen. Samalla kuitenkin olisi myös ratkaistava tiettyjä tuotannollisia pulmia. Mikään ei saa maksaa liikaa, tai oikeastaan enempää kuin nyt. Siinä on lähtökohtaa kerrakseen. Haastetta riittää.

Työntekijöiden kannalta on muutama tärkeä poinTti mitkä pitää toteutua. Vuotuinen työaika joka tulee olla tessin mukainen. Tämä turvaa meidän ansiotasomme. Työnajanlyhennyksiä pitää käyttää siten että ne parantavat jaksamista. Työajanlyhennysten maksutavan tulee säilyä ennallaan. Vuorotyömallien tulee olla sovittuja ja ne tehdään vuodeksi kerrallaan. Tällöin työajan tasaantumisjaksona vuosi joka tuo joustavuutta scheemoihin. Saamme mahdollisuuden sopia mm. lyhytkiertomallista keskeytyvään työaikaan.

Keskeytymätön työaika ja tulevaisuus?

Näillä näkymin keskeytymättömät työajat eli 3/7 ja 2/7 ovat menneen talven lumia, vaikka uusi talvi tuloaan tekeekin. Nähtäväksi jää saadaanko niitä koskaan enää käyttöön. Toivotaan niin koska. Scheemojen teko helpottuu huomattavasti ja jaksaminen parantuu kolmivuorotyössä. Tästä on hyvää näyttöä valtakunnallisellakin tasolla eri tutkimusten muodossa. Mielestäni työnantajan pitäisikin punnita 3/7 mahdollisuutta havutehtaalla jaksamisen perusteella. Lisäksi tuotannon joustavuus lisääntyy huomattavasti. Tilanne on eri jos ja kun näyttää siltä että tilauksia ei ole. Se että havuvanerin hinta ei puolla pulkkivanerin tuottamista tuntuu vaihtoehtona hataralta. Vaikka tuotannon laatua nostetaan ja siirrytään loppukäyttäjämarkkinan suuntaan pitäisi tehokkaan tehtaan näiden tuotteiden rinnalla pystyä tarjoamaan kilpailukykyistä havuvaneria esimerkiksi pakkausteollisuuden käyttöön. Siirtymällä muutaman markkina-alueen tuotteisiin ollaan samassa tilanteessa kuin koivutehdas on nyt. Päämarkkina-alueen romahdettua korvaavia markkinoita ei ole ja kun ne on menetetty on työt vähissä. Kysyä sopii, onko tämä nyt myös edessä havuvaneritehtaalla. Oikea suunta mielestäni on lisätä jalostusastetta myös havuvaneritehtaan tuotteissa mutta, sitä ei saa tehdä perustuotannon kustannuksella. Tuotantomääriä pitäisi uskaltaa pitää ennallaan mutta jalostetun vanerin osuutta kasvattaa. Ei niin kuin nyt on aikomus, vähentää kokonaismäärää. Uskon että Suomalaiselle perusvanerille joka tehdään havupuusta löydetään kilpailukykyä Chileläistä ja Venäläistä halpatuotantoa vastaan. Tällöin myös metsänomistajien pitää osallistua talkoisiin, vai onko heille vaihtoehto jättää isot kuusen tyvipuut metsään lahoamaan?

Mitä tilalle kun ei ole 3/7?

3/6 työaikamalli lienee se pelätyin vaihtoehto. Ja sitä tarjolla nyt on. Harjoiteltukin sitä on tämä vuosi lomautusten lomassa.  Huonot puolet näin edunvalvojana ja sitä myöten kaikkien työntekijöiden kannalta on ansiotaso. Se alenee huomattavasti verrattuna keskeytymättömään työaikamuotoon.  3/7 ja 3/6 työaikamallien välinen ero johtuu työajanlyhennyskorvauksen erosta. 3/7:ssä se on 14.8 % ja 3/6 se on 7.8 % Meidän keskiansiolla pelkästään tuo ero tekee noin 1400 euroa vuodessa. lisäksi sunnuntaituntien vähentyminen tekee toisen mokoman. tällöin puhutaan jo lähes 3000 euron ansion alentumasta ja se jo tuntuu kummasti työntekijän kukkarossa. Kuitenkin työaika ajallisesti lisääntyy sekä sen rasittavuus, jopa huomattavasti. Verrattuna 3/7 scheeman tarjoamiin mahdollisuuksiin kolmivuorotyössä.

Tämän hetken neuvottelut keskittyvät havuvaneritehtaan ongelmien ratkaisuun. 3/6 scheeman pitäisi löytää työaikaa mutta samalla ottaa huomioon jaksaminen kuitenkaan unohtamatta tuontannon tavoitteita. Nyt mennään tilanteessa jossa olemme esittäneet työryhmän näkemyksenä scheemaa joka vastaa nykyistä kiertoa. Mutta siihen lisätään sunnuntai aloitus yövuorossa, jolloin kerran kuukaudessa tulee 7 pv työputki. Tämä työputki katkaistaisiin työajanlyhennysvapaalla yövuoron osalta jolloin tämä ongelma poistuisi. Nyt ollaan tilanteessa että odottelemme työnantajan vastausta asiaan. Itse näen tämän niin että sille ei pitäisi olla esteitä. Mutta aika näyttää.

 

 

 

 

Lue lisää »

3 kommenttia . Avainsanat: työaika, tes, sopimus, tavoitteet

TES neuvottelut eivät edisty

Maanantai 12.10.2009 - Jouni Neste

Mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusneuvottelut kangertaa edelleen pahasti. Työnantajalla ei ole valmiuksia eikä halua neuvotella tällä hetkellä. Puuliiton hallitus 21.10.2009 tekee päätöksen omalta osaltaan neuvottelujen jatkosta.

Seuraavassa ote virallisesta tiedotteesta jonka olen saanut liitoltamme.

Mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusneuvotteluja jatkettiin perjantaina

(9.10.) toimistojen kesken sinänsä asiallisessa ja rakentavassa hengessä, mutta edistymistä ei tapahtunut sen enempää palkka- kuin tekstikysymyksissäkään.

Työnantajia edustavan Metsäteollisuuden neuvottelijat totesivat, että heillä ei ole tässä vaiheessa valmiuksia tehdä konkreettista vastaesitystä Puuliiton aikaisemmin jättämään sopimusesitykseen.

Puuliiton neuvottelijat edellyttivät työnantajalta konkreettista avausta ennen liiton hallituksen 21.10. pidettävää kokousta. Ellei edistymistä olisi siihen mennessä tapahtunut, joutuisi liiton hallitus harkitsemaan yhtenä vaihtoehtona myös neuvottelujen katkaisemista.

Seuraavan neuvottelun päivämäärää ei ole toistaiseksi sovittu.

Toimistojen välisissä neuvotteluissa ei varsinaisesti tehdä mitään lopullisia päätöksiä. Enemminkin haistellaan ilmaan mahdollisten neuvottelujen aikaan saamiseksi. Nyt se ilma on haissut pahalle. Työnantajalla ei ole neuvotteluhaluja kosksa paperin soimusta ei saada aikaiseksi. En tiedä mitä työnantaja tällä voittaa. Ei mitään uskoisin. Koska paperin sopimus ei ole ennen ainakaan ohjannut mekaanisen sopimustekstejä tai palkankorotusten määrää. Nähtäväksi jää tälläkin kertaa työnantajan tarkoitusperä. Toivoa sopii että neuvottelut saadaan käyntiin. Työnantaja erehtyy jos se luulee että tässä tilanteessa työntekijäpuolen rivit olisivat sekaisin. Joukkovoimaa löytyy edelleen ja sitä käytetään jos siihen on tarvetta.

T: plm Jouni Neste

6 kommenttia . Avainsanat: TES, neuvottelut, palkat

Neuvottelukierros 2009 - 2010

Maanantai 7.9.2009

Tes-neuvottelut 2009 - 2010serviceservlet.jpg

Aloitan blogiin artikkelisarjan joka kertoo uuden työehtosopimuksen synnytys vaiheista ja neuvottelutilanteesta. Pidän jäsenemme asiantasalla aina kun saan uutta tietoa tilanteesta liittomme neuvottelijoilta.

Aikanaan uusi TES tulee sivuillemme saataville bdf muodossa. Tällä hetkellä voimassa olevan sopimuksen löydät ohjeita jäsenelle linkin alalinkistä.

Neuvottelutilanne nyt.

Neuvottelut odottavat alkamistaan toden teolla. Kontakteja on otettu ja yritetty ottaa Metsäteollisuus ry:n neuvottelijoihin pitkin kesää ja alkusyksyä. Toimistojen välillä siis, liittomme ja metsäteollisuuden toimistojen oli neuvottelukosketus viime viikolla joka päättyi lyhyeen. Työnantajan viesti oli yksiselitteinen. "Palkankorotusvaraa ei ole yhtään".
Olen itse ollut useassa neuvottelussa mukana ja tämä avaustyyli on aina sama. Oli taloustilanne nyt sitten mikä tahansa. Toki nyt vallitseva taloustilanne luo omat paineensa neuvotteluille. Sen näki jo sopimusmallista joka tuli teknologia teollisuuteen. Minun tietojeni mukaan seuraava neuvottelu neuvottelukuntien välillä on tämän kuun loppupuolella. Uskoisin että tällä kertaa Paperiteollisuuden sopimustilanne ja Mekaanisen sopimustilanne kytkeytyvät tiukemmin toisiinsa kuin kertaakaan aiemmin. Näin siksi että metsäteollisuutta halutaan työnantajan puolta käsitellä isompana kokonaisuutena kuin ennen. Tälle varmasti on tilausta puolella jos toisellakin. Tällöin liittojen neuvottelijoiden tulee olla hereillä ja tehdä selkeää yhteistyötä neuvottelujen aikana niin kuin niiden jälkeenkin.

Tässä kaikki mitä nyt tiedän tilanteesta ja hieman omaa spekulaatiota olemassa olevista palikoista jotka neuvotteluun tuo oman mausteensa.

Jatko seuraa joten ole kuulolla!

T: plm Jouni Neste

4 kommenttia . Avainsanat: tes, sopimus, neuvottelut