Hyvää uutta vuotta kaikille jäsenillemme!

Viime vuosi oli alallamme kasvun aikaa ja siitä kertovat metsäteollisuuden mittavat investointihankkeet. Metsä Wood on myös tehnyt investointeja Lohalle ja vuoden vaihteessa varmistunut Punkaharjun yli 50 miljoonan kerto investoinnin varmistuminen. Suolahdessa taas eletään edelleen epävarmuuden aikaa, johon liittyy jalostetehtaan siirtyminen Viroon 2018 lopulla. Paljon on puhuttu viimeisen puolentoista vuoden aikana Suolahteen mahdollisesti kohdistuvista investoinneista, mutta edelleen mitään päätöksiä asioiden suhteen ei olla tehty. Tämä luo erittäin epäkiitollisen tunnelman henkilötöön, joka elää epävarmuuden aikaa tulevaisuuden suhteen. Varsinkin kun jokainen ymmärtää mitä tapahtuu, jollei korvaavaa tuotantoa saada jalostetehtaan tilalle. Viimeisin viesti johdolta edelleen on, ettei investointi suunnitelmia olisi peruttu, no aika näyttää mitä tapahtuu tämän asian suhteen.

Tätä kirjoittaessa työehtosopimus neuvottelut on katkaistu ja olemme siirtyneet sopimuksettomaan tilaan. Ylityökielto on myös alkanut ja on toistaiseksi voimassa. Nämä toimenpiteet mihin on jouduttu johtuu täysin metsäteollisuuden vaatimuksista halpuuttaa työehtosopimusta kovalla kädellä. Tämä on todella kummallista toimintaa tilanteessa jossa metsäteollisuus tekee historian yhtä parasta tulosta ja maksaa johtajille miljoonien palkankorotuksia. Meille työntekijöille nämä vaateet näyttäytyvät siinä valossa, että meidän pitäisi ilmeisesti maksaa palkkoja alentamalla metsäteollisuuden investointi hankkeet. Jokainen tietää, ettei nämä tehtaat toimi ilman meitä työntekijöitä ja me olemme palkkamme jokainen ansainneet!

Jokaisen jäsenemme on nyt syytä puhaltaa yhteen hiileen ja turvata tuleville sukupolville asianmukaiset palkat ja edut, joista he myös varmasti muistavat meidät!

 

Taistelu terveisin Jani Väisänen puheenjohtaja

 


Hyvät ammattiosastomme jäsenet

Puu-ja erityisalojen liitto on julistanut työtaistelutoimet käyntiin, joista ensimmäinen vaihe oli ylityökielto, joka alkoi 1.9. Maanantaina 13.9 liitto tiedotti lakon alkamispäiväksi perjantain 1.10 klo: 14.00 alkaen. Kaikkien painostoimenpiteiden syy on , että neuvottelut eivät ole työnantajia edustavan Metsäteollisuus ry:n linjausten takia edenneet hyväksyttävästi. Palkankorotusesitys minkä työnantaja esitti, merkitsisi selvää ostovoiman alentumista. Lisäksi työnantajat yrittää sopimusteksteihin heikennyksiä, jotka vaikuttaisivat jäseniemme etuihin ja vaikutusmahdollisuuksiin merkittävästi.

Liittomme tavoitteena on saada neuvoteltua uusi työehtosopimus mekaaniseen metsäteollisuuteen. Sopimuksen tulee ehdottomasti sisältää työntekijöiden ostovoiman turvaama palkankorotus ja työnantajien esittämiä heikennyksiä sopimusteksteihin emme voi hyväksyä.

Osastomme toimikunta on aloittanut hyvissä ajoin valmistelut mahdollisen lakon alkamista varten.  Osastomme Internet sivustomme www.ao51.com toimii myös lakon alkaessa tiedottamisen välineenä. Pyrimme kokoamaan myös netti sivuille erillisen info-paketin jäsenillemme, miten toimia lakon alkaessa.

Jokaisen jäsenemme on nyt syytä puhaltaa yhteen hiileen lakon alkaessa ja turvata tuleville sukupolville asianmukaiset palkat ja edut, joista he myös varmasti muistavat meidät!

14.9.2010

Jani Väisänen  ao.51 Puheenjohtaja


Hyvä osastomme jäsen

Kesälomat helteineen rupeavat olemaan takanapäin ja on aika suunnata syksyä kohden. jani-vaisanen.gif

Panostamme osastomme internetsivuihimme jatkuvasti, jotta saamme mahdollisimmen nopeasti tietoa jäsenillemme ajankohtaisista asioista. Kävijämäärät ovatkin ylittäneet 60 000 rajan viimeisen  vuoden aikana, tämä jos mikä kertoo sivustomme tarpeellisuudesta. Toivonkin jäseniltämme myös aktiivisuutta palautteen muodossa sivujemme kehittämisessä tulevaisuudessa.   Suuri kiitos kuuluu sivustomme tekijälle ja ylläpitäjälle Jouni Nesteelle.

Syksyn toiminnassa on paljon tapahtumia mm. pääluottamusmiesvaalit, kuntotapahtuma, pikkujoulut, teatteri  ja yleisurheilukilpailut. Kaikista tapahtumista infotaan osastomme nettisivuilla tarkemmin.

Tehtaiden tilanne on edelleen nousujohteinen, muttei kukaan varmuudella pysty sanomaan mihin suuntaan tilauskannat kehittyvät talvea kohden. Hyvinäkin aikoina tilauskertymät ovat olleet heikonlaisia talviaikaan.  Toivomme todella osastomme jäsenien puolesta työnantajien  arvostavan ammattitaitoamme ja osaamista näillä kehittyvillä aloilla joilla jäsenemme työskentelevät. Lomautusuhan alla työnantajien pitäisi ensisijaisesti esim.  kouluttaa työntekijöitä eri työtehtäviin ja/tai  vahvistaa koulutuksella työntekijöiden osaamista.

 

10.9.2010 Äänekoski

Hyvää alkavaa syksyä

Puheenjohtaja
Jani Väisänen

 


 

Hyvä Osastomme Jäsen

Ensimmäisenä haluan kiittää ammattiosastomme puheenjohtajaa Kari Häkkistä, hyvin tehdystä työstä ammattiosastomme jäsenien etujen hyväksi. Kari jatkaa osaston toiminnassa edelleen mukana varajäsenen roolissa, joten hänen laaja kokemuksensa ja osaamisensa on edelleen jäsenien käytettävissä. Toivotan Karille omasta ja osaston puolesta, vapaa-ajalle luonnon ja kalastuksen parissa antoisia kokemuksia, joihin hänellä on nyt paremmin aikaa.

Tulen uutena puheenjohtajana toimimaan jäseniemme hyväksi ja kiinnittämään huomiota osaston taloustilanteen tasapainottamiseen. Kuitenkin säilytämme toimintamme tason edelleen sitä kehittäen siten että jäsenemme saa jäsenmaksulleen entistä paremman vastineen. Jokainen jäsen on osastollemme arvokas!

Osastomme toiminta suuntaa kevättä kohti ja ohjelmistossa löytyy kuntotapahtuma, pilkkikilpailut, naisten tapahtuma, keväinen retki luontoon ja Tatulan talkoot mökillä.

Oheisista tapahtumista ilmoitamme osaston nettisivuilla ja työpaikkojen ilmoitustauluilla.

 Uusi työehtosopimus on sovittu

Työehtosopimus tulee voimaan 1.1.2010 lukien ja se on voimassa 31.8.2012 saakka jatkuen senkin jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä viimeistään kahta kuukautta ennen sen päättymistä ole kummaltakaan puolelta kirjallisesti irtisanottu. Neuvoteltaessa uudesta työehtosopimuksesta ovat tämän työehtosopimuksen määräykset voimassa kunnes uusi työehtosopimus on tehty tai sopimusneuvottelut muutoin ovat päättyneet.

Mikäli palkantarkistusten tai työehtosopimuksen uudistamisen osalta ei päästä yksimielisyyteen kesäkuun 2010 ja 2011 aikana, voi kumpikin osapuoli irtisanoa tämän työehtosopimuksen päättymään 31.8.2010 ja 31.8.2011. Irtisanomista koskeva ilmoitus tulee toimittaa toiselle osapuolelle viimeistään 30.6.2010 ja 30.6.2011 mennessä. Neuvoteltaessa palkantarkistuksista ja työehtosopimuksen uudistamisesta ovat tämän työehtosopimuksen määräykset voimassa kunnes nämä neuvottelut ovat päättyneet tai uusi työehtosopimus on tehty.

Seuraamme neuvottelujen kulkua ja kehittymistä tiiviisti ja tulemme ilmaisemaan neuvottelijoillemme omat tavoitteemme ammattiosastona ja liiton jäseninä ponnekkaasti.

 

13.1.2010 Äänekoskella

Hyvää vuodenjatkoa Teille!             

Puheenjohtaja
Jani Väisänen