Ohje työttömyysturvasta

Mikäli Metsä Woodin Suolahden tehtailla on lomautusuhka tai ilmoitus lomautuksesta, saat yksilöityjä ohjeita tälle sivulle. 

Linkit

Työttömyysturvalakiin tulleet muutokset 1.1.2014 alkaen

Työttömyysturvalakiin tuli runsaasti muutoksia 1.1.2014 alkaen. Tälle sivulle on koottu niistä tärkeimpiä.

Työssäoloehto
- Työssäoloehto lyhenee 26 viikkoon 28 kuukauden aikana (ennen 34 viikkoa). Työviikoksi lasketaan edelleen vähintään 18-tuntiset viikot. Sovelletaan, jos on työskennellyt 29.12.2013 jälkeen vähintään yhden kalenteriviikon. Ansiopäivärahaa voidaan siis maksaa kuuden kuukauden jäsenyyden ja työskentelyn jälkeen.
- Korkeimmalla korotetulla palkkatuella tehty työ kerryttää työssäoloehtoa (ennen vain puolet) viikosta 1/2014 alkaen.

Omavastuuaika
Omavastuuaika lyhenee 5 päivään (ennen 7pv.) Sovelletaan jos omavastuuajan 1. päivä on vuonna 2014.
Omavastuuaikaa ei oteta, jos se on otettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa ja jos ensimmäinen maksettava päivä on vuoden sisällä edellisen enimmäisajan alkamisesta.

Päivärahan uudelleenmäärittely
Määrittelyä ei tehdä uudestaan jos se on tehty edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa ja jos ensimmäinen maksettava päivä on vuoden sisällä edellisen enimmäisajan alkamisesta.

Jos henkilö tekee useampaa työtä, päivärahan määrittelyyn voidaan ottaa kaikki työtulot vaikka yhteenlaskettu tuntimäärä ylittäisi alan viikoittaisen enimmäistyöajan. 

Ansiopäivärahan taso
 
Siirrytään kolmesta etuustasosta kahteen, normaali ja korotettu ansio-osa. Korotettu ansio-osa korotetaan nykyisen muutosturvan ansio-osan tasoiseksi.
- työttömyyden alussa 20 ensimmäiseltä päivältä maksettua korotettua ansio-osaa ei enää makseta
- pitkän työuran (20 v.) jälkeen maksettava korotettu ansio-osa lyhenee 90 päivään (ennen 100). Työsuhteen tulee päättyä 1.1.2014 tai jälkeen jotta sovelletaan.

Ansio-osan kesto
- Jos työttömäksi jäävällä on työhistoriaa alle kolme vuotta, ansio-osaa maksetaan 400 päivää (ennen 500). Muussa tapauksessa maksetaan 500 päivää.
- Jos työtön kieltäytyy aktiivitoimista ensimmäisen 250 päivärahapäivän aikana, ansio-osan kesto lyhenee 100 päivällä (400 tai 300 päivään), ellei hänelle ole jo maksettu korotettua ansio-osaa palvelun ajalta vähintään 40 päivää.
- Uusi päivärahan kesto koskee niitä, joiden ensimmäinen päivärahapäivä ajoittuu lain voimassaoloaikaan.
- Mikäli ansio-osan enimmäisaikaa on lyhennetty, työttömyyskassa maksaa ansio-osan enimmäisajan päättymisen jälkeen päivärahaa peruspäivärahan suuruisena 500 päivään asti. 

Sovitellun päivärahan suojaosa
Soviteltuun päivärahaan tulee 300 euron suojaosa kuukaudessa (279 €/ 4 viikkoa). Vain suojaosan ylittävät tulot vähentävät maksettavaa päivärahaa. Säädös ei koske vuorottelukorvausta.

Sovitellun päivärahan enimmäismäärä
Soviteltu päiväraha ja palkka saavat olla korkeintaan 100% päivärahan perusteena olevasta palkasta (ennen 90%).

Lisäpäiväoikeus

Lisäpäiväoikeuden ikäraja nousee vuodella. 1957 ja jälkeen syntyneillä ikäraja on 61 vuotta.

Siirtyminen palkansaajasta yrittäjäksi tai päinvastoin
Työssäoloehtoa ei enää voi siirtää palkansaajakassasta yrittäjäkassaan tai päinvastoin.
Yrittäjien työssäoloehto lyhenee 15 kuukauteen (ennen 18). Tarkemmin yrittäjien työttömyysturvaan tulevista muutoksista kannattaa lukea esim. Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassan sivuilta.

Kaikista muutoksista löydät tietoa myös Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön sivuilta.

 

| alkuun | etusivu | muutokset pdf |