Koulutustuen hakeminen

Koulutustukea ja ylläpitokorvausta haetaan koulutustukihakemuksella, jonka saa työ- ja elinkeinotoimistoista.

Työttömyyskassan jäsen voi sähköistä palvelua ePuu käyttäen täyttää ja halutessaan myös lähettää hakemuksen sähköisesti
kassalle. Internetin kautta lähetetyn hakemuksen liitteet on postitettava tavanomaisesti kassalle.


Jos kassa on maksanut ansiopäivärahaa ennen koulutuksen alkamista, hakemukseen ei tarvita liitteitä. Muussa tapauksessa kassa tarvitsee koulutustuen käsittelemistä varten samat liitteet, kuin mitä ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksen käsittelemistä varten tarvitaan.

Koulutustukea on haettava kolmen kuukauden kuluessa koulutuksen aloittamisesta.

Koulutuksen aikana tapahtuneet muutokset ilmoitetaan muutosilmoituslomakkeella, joka postitetaan kotiin jokaisen maksun yhteydessä. Erillisiä jatkohakemuksia ei koulutusajalta lähetetä kassalle.

Jos koulutus alkaa välittömästi työttömyysjakson jälkeen, haetaan ansiopäiväraha ennen koulutustuen maksamista. Koulutustukihakemus voidaan postittaa samanaikaisesti viimeisen työttömyyspäivärahan jatkohakemuksen kanssa.

Kaikki koulutusaikaiset muutokset ilmoitetaan työttömyyskassalle. Lisäksi kassa tarvitsee koulutusaikana tehdyistä työtunneista kirjallisen selvityksen työssäoloehdon seurantaa varten.

 

| takaisin ohjeisiin | etusivulle |