Uutiset ao51.com

Puuliiton uutiskirje 1/2012

Share |
07.05.2012

Tämän uutiskirjeen sisältö:

1. Vuosiloma ja sen määräytyminen

2. Arkipyhäkorvauksen juhannuksena

3. Särmän ilmestymisaikataulu

2. Arkipyhäkorvaukset juhannuksena

Arkipyhien palkanmaksusta on työehtosopimuksissa määritelty omat menettelytapansa. Seuraavassa jutussa juhannuksen arkipyhäkorvaukset esitellään sopimusaloittain.

Mekaaninen metsäteollisuus ja puusepänteollisuus

Korvattavia arkipyhiä ovat muuksi viikonpäiväksi kuin lauantaiksi ja sunnuntaiksi sattuvat arkipyhät. Tällainen päivä on juhannusaatto, jolta työntekijälle maksetaan kahdeksan tunnin palkka keskituntiansion mukaan, mikäli työsuhde on ennen arkipyhää jatkunut vähintään yhden kuukauden.

Arkipyhäkorvauksen edellytyksenä on myös, että työntekijä on työtuntijärjestelmän mukaisesti työssä joko viimeisenä arkipyhää edeltävänä tai sen jälkeen lähinnä seuraavana työpäivänä.

Arkipyhäkorvaus maksetaan niin ikään sellaisessa tapauksessa, että arkipyhä sattuu työntekijän vuosiloman ajaksi tai ajaksi, jolta työntekijälle maksetaan sairausajan palkkaa tai alle 10 vuotta vanhan lapsen sairaudesta johtuvan poissaolon ajalta.

Arkipyhäkorvaus maksetaan myös taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuvan enintään kaksi viikkoa ennen arkipyhää kestäneen lomautuksen ajalta. Työntekijällä on oikeus arkipyhäkorvaukseen niiltä arkipyhiltä, jotka sattuvat lomautuksen alusta luettuna 15 ensimmäisen kalenteripäivän ajalle.

Jos poissaolo työtuntijärjestelmän mukaiseksi työpäiväksi sattuvana arkipyhänä johtuu muusta kuin hyväksyttävästä syystä, arkipyhäkorvausta ei makseta.

Veneenrakennusteollisuus

Korvattavia arkipyhiä ovat juhannusaatto ja juhannuspäivä, joilta työntekijälle maksetaan keskituntiansion mukainen kahdeksan tunnin palkka.

Arkipyhäkorvauksen edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on kestänyt ennen arkipyhää vähintään kolme kuukautta ja että työntekijä on työssä työtuntijärjestelmän mukaisesti viimeisenä arkipyhää edeltävänä työpäivänä ja ensimmäisenä arkipyhän jälkeisenä työpäivänä tai toisena näistä päivistä, jos poissaoloon on työnantajan lupa tai se johtuu työntekijän sairaudesta, reservin harjoituksesta, lomautuksesta tai muusta hyväksyttävästä syystä.

Arkipyhäkorvaus maksetaan myös vuosiloman, enintään kolme kuukautta ennen arkipyhää jatkuneen sairauden, vanhempainloman sekä tuotannollisista tai taloudellisista syistä tapahtuneen, enintään kaksi viikkoa ennen arkipyhää kestäneen lomautuksen ajalle sattuneilta arkipyhiltä.

Korvaus maksetaan myös niissä tapauksissa, jolloin arkipyhä sattuu työntekijän vapaapäiväksi siitä riippumatta, onko työntekijä arkipyhänä työssä vai ei. Jos poissaolo työtuntijärjestelmän mukaiseksi työpäiväksi sattuvana arkipyhänä on johtunut muusta kuin edellä mainituista syistä, arkipyhäkorvausta ei makseta.

Arkipyhäkorvausta ei makseta viikko- tai kuukausipalkalla olevalle työntekijälle.

Harja- ja sivellinalat

Korvattava arkipyhä on juhannuspäivä.

Arkipyhäkorvauksena maksetaan kahdeksan tunnin palkka keskituntiansion mukaan työntekijälle, jonka työsuhde on ennen arkipyhää kestänyt vähintään kolme kuukautta.

Metsäala

Juhannuspäivä on korvattava arkipyhä sellaisille uittotyöntekijöille, joiden työsuhde on jatkunut vähintään neljä viikkoa ennen ko. päivää.

Turve- ja pellettiteollisuus

Korvattavia arkipyhiä ovat juhannusaatto ja juhannuspäivä edellyttäen, että se muutoin olisi ollut työntekijän työpäivä. Arkipyhäkorvauksena maksetaan näiltä päiviltä kahdeksan tunnin palkka keskituntiansion mukaan työntekijälle, jonka työsuhde ennen arkipyhää on kestänyt vähintään yhden kuukauden.

Arkipyhäkorvauksen edellytyksenä on, että työntekijä on ollut työtuntijärjestelmän mukaan työssä, vuosilomalla, palkallisella sairaus- tai äitiyslomalla, työajan lyhennyspäivillä, muulla palkallisella vapaalla viimeisenä arkipyhää edeltäneenä ja sitä lähinnä seuraavana työpäivänä.

Jos työntekijä on ollut työssä vain joko arkipyhää edeltäneenä tai sitä lähinnä seuraavana työpäivänä, arkipyhäkorvaus maksetaan vain, jos poissaoloon on ollut työnantajan lupa tai se on johtunut työntekijän vuosilomasta, äitiyslomasta, sairaudesta, reservin harjoituksesta, palkallisilla vapaapäivillä olosta tai muista vastaavista syistä.

Arkipyhäkorvausta ei makseta kuukausipalkalla olevalle työntekijälle tai työntekijälle, joka muulla perusteella saa työnantajan kustantamaa korvausta arkipyhäpäivältä.

Arkipyhäpäivänä työssä olevalle työntekijälle maksetaan 200 prosentilla korotettu palkka.

Maatalousalat

Korvattavia arkipyhiä juhannuksena ei ole puutarha-alan, turkistuotantoalan ja viheralan sekä maaseutuelinkeinojen alalla.

Juhannusaatto on kuitenkin vapaapäivä, jos silloin työskennellään, maksetaan työntekijälle palkka 100 prosentilla korotettuna.

Muut työehtosopimukset

Muissa Puuliiton solmimissa työehtosopimuksissa juhannuksen ajan arkipyhäkorvauksia ei ole sovittu.

24.11.2017Ammattiliiton ajankohtaista asiaa!!
15.11.2017Vaalitoimikunnan pöytäkirja 15.11.2017
15.11.2017Sak:n uutiskirje
09.11.2017Tarjous jäsenille parturi-kampaamo palveluista
01.11.2017Kuntotapahtuman arvonta suoritettu
31.10.2017Sak:n uutiskirje
31.10.2017Työehtosopimusten neuvottelutilanne
30.10.2017Jvp selonteko 30.10.2017
24.10.2017Työsuojeluvaalitoimikunnan kokouksen pöytäkirja
17.10.2017Sak:n uutiskirje

Siirry arkistoon »