Jatkuva neuvottelumenettelyn periaate

Perjantai 12.3.2010 klo 14:00 - Pääluottamusmies Jouni Neste

Jatkuvalla neuvottelulla tarkoitetaan joustavaa neuvottelukulttuuria jota ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Toki sovittuja neuvotteluaikatauluja noudatetaan ja muutoinkin normaalit neuvotteluetiketit ovat voimassa. Kiteyttää tämä voisi sanoihin, neuvottelua silloin kun sitä tarvitaan.

Jatkuvan neuvottelun luonne on projektiluonteista työtä. Havaittua ongelmaa, kehittämiskohdetta tai muuta vastaavaa asia työstetään niin kauan kunnes asia ratkeaa. Esimerkiksi työaikamalleissa Suolahden tehtailla on ja samoin nyt
yt-neuvotteluissa käytetään jatkuvanneuvottelun periaatetta. Työtä tehdään niin kauan kuin asiat etenevät tai ratkeavat.

YT-neuvottelut toteutetaan jatkuva neuvottelumenettelyn periaatteella.

Teimme työnantajalle ehdotuksen keväällä 2009 jatkuvan neuvottelun periaatteella käytävästä yt-prosessista. Tämän ns. jouston vastapainoksi esitimme että, 3 kk lomautusta ei toteuteta vaan. Nopeasti reagoiden tilauskertymän mukaan, tuotantoa voidaan sopeuttaa viikon sykleissä, jolloin pitkien lomautusten tarvetta ei olisi. Tuolloin työnantajan näkemys asiaan oli että, se ei ole mahdollista.

Nyt vuoden 2010 alusta tilauskannat alkoivat elpyä yllättävän nopeasti. Varsinkin havuvaneritehtaan osalta ollaan nyt tilanteessa jossa lomautukset ovat loppuneet ja tuotannon osalta on jo kiirettä pitää kiinni sovituista toimitusajoista. Koivuvaneritehtaan osalta elpyminen pysähtyi ja tilauskertymät jämähtivät paikoilleen. Kuitenkin osa lomautuksista pystyttiin perumaan myös koivuvanerin osalta. Tilauskertymien ennustettavuus on kuitenkin erinomaisen vaikeaa. Tästä syystä yllättäen sain työnantajan taholta vastauksen kun kysyin syytä miksi, Punkaharjun vaneritehdas tekee enemmän työtä kuin Suolahti. Vastaus oli että Suolahdessa ei ole pystytty sopimaan joustavasta ja nopeasta käytännöstä sopeuttaa tuotantoa jos tilauskannan vaihtelut sitä edellyttävät. Punkaharjulla tästä oli kuulemma pystytty sopimaan. Voitte kuvitella miltä tuntuu kun työnantaja esittää arvostelua asiaa kohtaan jonka se itse on tyrmännyt, vain vuotta aikaisemmin.

Tästä sen enempää provosoitumatta päätin yhdessä yt-neuvottelukunnan työntekijäjäsenten ja osaston luottamusmiesten kanssa esittää uudestaan saman esityksen työnantajalle kuin keväällä 2009. Lopputuloksen kaikki jo tietävät. 3 kk lomautusrytmi säilyy edelleen koivuvaneritehtaalla mutta, muut lomautukset peruuntuivat. Havuvanerin osalta kaikki lomautukset peruuntuivat. Pidän tätä hyvänä saavutuksena yt-neuvottelukunnalta kokonaisuudessaan. Tuon pitkän lomautuksen saaminen pois edellyttää edelleen parempaa tilauskantaa koivuvanerin puolelta. Toivotaan että näin myös käy ennen kuin kesä koittaa. Toisaalta ymmärrän myös monen työntekijän kannalta että, 3 kk loma tulisi hyvään saumaan koska se osuu kesän kynnykselle. Luottamusmiehenä kuitenkin aina toivoo että olisi täystyöllisyys.

Miten yt-neuvottelu toimii jatkuvan neuvottelun periaatteella?

Kirjoitusasultaan hassu sana jatkuva neuvottelumenettely tarkoittaa yhteistoimintamenettelyssä Suolahdessa nopeaa reagointia muuttuvissa tilanteissa. Eli Suomeksi, lomautustarpeista korkeintaan viikon kestävistä tekevät päätökset yhdessä tehtaanjohtaja, työntekijöiden, toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden pääluottamusmiehet. Lomautusten ilmoitusajat noudattavat yt-laissa ilmoitettuja aikoja. Yli viikon kestävistä lomautustarpeista käynnistetään normaali yt-menettely ja neuvottelut kestävät tällöin vähintään 6 viikkoa.

Jatkuva neuvottelumenettely voidaan irtisanoa 4 vko:n irtisanomisajalla yhden sopijaosapuolen toimesta.

Jatkuva neuvottelumenettely on muutoin voimassa niin kauan kuin siihen katsotaan olevan tarvetta. Varmasti niin kauan kuin koivutehtaalla on sopeuttamistarpeita. Havutehtaan tilanne on parantunut mutta, raaka-aineen saatavuus saattaa aiheuttaa sopeuttamistarpeita jatkossa. Tämä helpottaa siten että viikkolomautuksia ei tarvitse sopia etukäteen tietämättä niiden tarvetta. Niin hassulta kuin se kuulostaa niin näin on tehty nyt jo useaan kertaan. Tällä viittaan viikkolomautusten peruuttamisiin mitä, nyt on tapahtunut toistuvasti. Toivotaan ja uskon että sovituista toimenpiteistä on hyötyä koko työyhteisölle.

 

T: Pääluottamusmies Jouni Neste

5 kommenttia .

Haasteita uuden liiman kanssa

Perjantai 12.3.2010 klo 13:58 - TSV Jani Väisänen

Tammikuun alkupuolella vaihtui liimantoimittajamme Dyneasta Hexioniin.

Lähes välittömästi vaihdon jälkeen työntekijät ladonnassa molemmilla tehtailla rupesivat oireilemaan liiman vaikutuksista. Työterveyshuollon kanssa sovittiin toimenpiteitä, joista ensimmäinen oli lomakekysely liimaan liittyvistä terveysepäilyistä. Vastausprosentit olivat hyvät molemmilla tehtailla. Selkeästi tuloksista oli havaittavissa uuden liiman vaikutuksista työntekijöihin. Varsinkin hengityspuolen oireita oli runsaasti.

Työterveystalon lääkäreitä käytin tutustumassa ladonnan olosuhteisiin ja pyysin heiltä neuvoa jatkotoimenpiteille. Toimenpiteenä sovittiin ilmapitoisuusmittausta Formaldehydi, Fenoli ja Metanolin osalta altistumistason määrittämiseksi. Suosituksena työpaikkaselvityksestä kävi ilmi myös, työntekijöiden oireilun laajuuden vuoksi pitäisi ensisijaisesti pyrkiä vaikuttamaan liima-höyryjen ilmanpitoisuuksien vähentämiseksi mm. kohdepoistoja ja ilmanvaihtoa parantamalla.

Mittaukset suoritettiin 24.2 koivu ja havutehtaalla. Aamuvuorossa olleet työntekijät kävivät seuraavana aamuna antamassa virtsanäytteet työterveyshuollossa. Näytteet lähettiin Helsinkiin tutkittavaksi Työterveyslaitoksen laboratorioon. Näytteistä tutkitaan vaikutusta ihmisessä luonnostaan olevaan muurahaishappopitoisuuteen.

Mittauksien tuloksien analysointi kestää n. 5 viikkoa, mittauspäivästä. Työnantajan kanssa sovittiin, että ostetaan Työterveyslaitokselta palvelu tuloksien purkamisesta.

Työnantaja lähettää kutsun myös lomautetuille ladonnassa työskenteleville. Tuloksien purkutilaisuudessa on oiva paikka esittää myös kysymyksiä liimassa olevista aineista ja niiden terveysvaikutuksista.

Vaikka kävisikin niin, ettei mittaustuloksissa olisikaan mitään hälyttävää, ei se tarkoita ettei asialle sen jälkeen tehtäisi mitään. Työterveyshuollon kanssa on jo sovittu uusista terveystarkastuksista ladonnan työntekijöille molemmille tehtaille. Osallistukaa kyselyihin aktiivisesti, jotta saamme arvokasta tietoa ongelman poistamiseksi.

Tuloksia odotellessa kertokaa työterveyshuoltoon mahdollisista liimasta johtuvista terveyshaitoista. Työntekijöillä on myös oikeus pyytää terveyssyistä johtuen työpisteen vaihtoa.

 

Kevät terveisin Jani Väisänen tsv

 

 

 

 

4 kommenttia .